denní sledování správnosti feedů místo vás

Tuto službu provádí naše administrativní sekce, jde o rutinní kontrolu, zda se feed načetl správně, zda se vůbec načetl, neboť může být výpadek u partnera v datum automatického importu a exportu.